Vetraria

SYNOPSIS // Vetraria (Segovia) is part of the second installment of the ‘Craft Video Library of Castilla y León’, which continues with the campaign ‘Artesanía CyL – Patrimonio Vivo’ by the hand of the FOACAL website and the Junta de Castilla y León.

SINOPSI // Vetraria (Segòvia) forma part del segon lliurament de la ‘Videoteca artesanal de Castella i Lleó’, que continua amb la campanya ‘Artesania CyL – Patrimoni Viu’ de la mà del web de FOACAL i la Junta de Castella i Lleó.

SINOPSIS // Vetraria (Segovia) forma parte de la segunda entrega de la ‘Videoteca artesanal de Castilla y León’, que continúa con la campaña ‘Artesanía CyL – Patrimonio Vivo’ de la mano de la web de FOACAL (https://foacal.es/) y la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/).

Vetraria

Vetraria Muñoz de Pablos, s.l. is a company dedicated to the creation, restoration and conservation of artistic stained glass. The mastery of our techniques and procedures is added to the latest generation materials and technologies, to form an own and contemporary language, integrating in architecture as a necessary part of it, but without going unnoticed by the viewer immersed in its context. At Vetraria we combine the avant-garde of current technology with the techniques and procedures of the past.

CAT // Vetraria Muñoz de Pablos, s.l. és una empresa dedicada a la creació, restauració i conservació de vidrieres artístiques. El domini de les nostres tècniques i procediments se suma a materials i tecnologies d’última generació, per conformar un llenguatge propi i contemporani, integrador a l’arquitectura com a part necessària d’aquesta, però sense passar inadvertida l’espectador immers en el context. A Vetraria combinem l’avantguarda de la tecnologia actual, amb les tècniques i els procediments del passat.

ES // Vetraria Muñoz de Pablos, s.l. es una empresa dedicada a la creación, restauración y conservación de vidrieras artísticas. El dominio de nuestras técnicas y procedimientos, se suma a materiales y tecnologías de última generación, para conformar un lenguaje propio y contemporáneo, integrador en la arquitectura como parte necesaria de ésta, pero sin pasar inadvertida al espectador inmerso en su contexto. En Vetraria combinamos la vanguardia de la tecnología actual, con las técnicas y procedimientos del pasado.

Pablo García Sanz

Born in Valladolid and graduated in Audiovisual Communication from the UEMC. He has directed multiple short films until 2018 when he released his first documentary feature “¡Folk! A look at traditional music ”that won, among other awards, the Espiello Choven Award for the best documentary at the Sobrarbe International Ethnographic Film Festival in 2019.

He alternates his directing work with that of directing photography with feature films such as “Eigteam” by director Juan Rodriguez Briso. Since 2020 he has been a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Spain.

CAT // Nascut a Valladolid i Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UEMC. Ha dirigit múltiples curtmetratges fins a l’any 2018 que va estrenar el seu primer llargmetratge documental “Folk! Una mirada a la música tradicional “que va obtenir, entre altres reconeixements, el Premi Espiello Choven a el millor documental al Festival Internacional de Cinema Etnogràfic de Sobrarbe en 2019.

Alterna la seva tasca de direcció, amb el de direcció de fotografia amb llargmetratges com “Eigteam” de el director Juan Rodriguez Briso. Des de l’any 2020 és membre de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.

ES // Nacido en Valladolid y Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UEMC. Ha dirigido múltiples cortometrajes hasta el año 2018 que estrenó su primer largometraje documental “¡Folk! Una mirada a la música tradicional” que obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Espiello Choven al mejor documental en el Festival Internacional de Cine Etnográfico de Sobrarbe en 2019.

Alterna su labor de dirección, con el de dirección de fotografía con largometrajes como “Eigteam” del director Juan Rodriguez Briso. Desde el año 2020 es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.