Taller de vidrieras J.M.Bonet de Barcelona: 90 años

SYNOPSIS // Elaboration of the stained glass windows of the Sagrada Familia in the stained glass workshop J.M. Bonet.

SINOPSI // Elaboració dels vitralls de la Sagrada Família fets al taller de vidrieres J.M. Bonet.

SINOPSIS // Elaboración de las vidrieras de la Sagrada Familia en el taller de vidrieras J.M. Bonet.

Vitralls Bonet

Vitralls Bonet was founded by JM Bonet in 1923 and since then it has transmitted from generation to generation and from teacher to teacher a spirit that contemplates a scrupulous respect for traditional techniques and methods, as well as a constant interest in the development of new procedures.

Currently the workshop has adapted to market requirements working with a tight and highly specialized staff capable of facing any situation related to conservation, restoration or the creation of stained glass.

CAT // Vitralls Bonet va ser fundat per J.M.Bonet el 1923 i des d’aleshores ha transmès de generació a generació i de mestre a mestres un esperit que contempla un escrupolós respecte per les tècniques i mètodes tradicionals així com un interès constant per el desenvolupament de nous procediments.

Actualment el taller s’ha adaptat als requeriments del mercat treballant amb una plantilla ajustada i molt especialitzada capaç d’enfrontar-se a qualsevol situació referent a la conservació, la restauració o la creació de vidrieres.

ES // Vitralls Bonet fue fundada por JM Bonet en 1923 y desde entonces ha transmitido de generación a generación y de maestro a maestro un espíritu que contempla un escrupuloso respeto por las técnicas y métodos tradicionales, así como un interés constante por el desarrollo de nuevos procedimientos.

Actualmente el taller se ha adaptado a los requerimientos del mercado trabajando con una plantilla ajustada y muy especializada capaz de enfrentarse a cualquier situación referente a la conservación, restauración o en la creación de vidrieras.

Braden Philips

Creative Storyteller. A communications specialist with an extensive background in content creation: feature, news and blog writing, copy editing, corporate public relations and grant writing, and scriptwriting.

CAT // Narrador creatiu. Especialista en comunicació amb una àmplia formació en creació de continguts: escriptura de reportatges, notícies i blocs, edició de còpies, relacions públiques corporatives i escriptura de subvencions i escriptura de guions.

ES // Narrador creativo. Especialista en comunicaciones con una amplia experiencia en la creación de contenido: redacción de artículos, noticias y blogs, edición de textos, relaciones públicas corporativas y redacción de subvenciones, y redacción de guiones.