Resonance 1:50

SYNOPSIS // Resonancia de objetos sonoros de vidrio de Róisín de Buitléar, interpretada en vivo por Liam Ó Maonlaoí y Peter O Toole en el Solstice Arts Center Navan Co Meath Ireland. Realizado durante ‘Ornamentación’, una exposición individual de objetos sonoros de vidrio y trabajos grabados, 2015.

SINOPSI // Ressonància d’objectes sonors de vidre de Róisín de Buitléar, interpretada en directe per Liam Ó Maonlaoí i Peter O Toole al Solstice Arts Centre Navan Co Meath Ireland. Realitzat durant ‘Ornamentation’ una exposició individual d’objectes sonors de vidre i obres gravades, 2015.

SINOPSIS // Resonance by Róisín de Buitléar glass sound objects, performed live by Liam Ó Maonlaoí and Peter O Toole at Solstice Arts centre Navan Co Meath Ireland. Performed during ‘Ornamentation’ a solo exhibition of glass sound objects and engraved works, 2015.

Róisín de Buitléar

I am passionate about Ireland, its culture, traditions, language and natural beauty. I evolve work that is contemplative, meditative and which reinforces the simple delight of gracious line.

In my current work, I am investigating ideas of sound and glass, to create a visual and aural resonance of culture. Ideas of legacy, ornamentation, and characteristics of our narrative traditions are central to this work. Objects, performance and recordings are the projected outcomes.

CAT // M’apassiona Irlanda, la seva cultura, tradicions, llengua i bellesa natural. Desenvolupo un treball que és contemplatiu, meditatiu i que reforça el simple delit de la línia amable.

En el meu treball actual, estic investigant idees de so i vidre, per crear una ressonància visual i auditiva de la cultura. Les idees del llegat, l’ornamentació i les característiques de les nostres tradicions narratives són fonamentals en aquest treball. Objectes, actuació i enregistraments són els resultats projectats.

ES // Me apasiona Irlanda, su cultura, tradiciones, idioma y belleza natural. Evoluciono un trabajo que es contemplativo, meditativo y que refuerza el simple deleite de la línea graciosa.

En mi trabajo actual, estoy investigando ideas de sonido y vidrio, para crear una resonancia visual y auditiva de la cultura. Las ideas de legado, ornamentación y características de nuestras tradiciones narrativas son fundamentales para este trabajo. Los objetos, el rendimiento y las grabaciones son los resultados proyectados.