ON THE ROAD: Olleria

SYNOPSIS // Primera parada de la gira de Martin Janecky y su asistente Ondrej Novotny por España: L’Olleria, fábrica de vidrio de La Mediterránea.

SINOPSI // Primera parada de la gira de Martin Janecky y su asistente Ondrej Novotny por España: L’Olleria, fábrica de vidrio de La Mediterránea.

SINOPSIS // Primera parada de la gira de Martin Janecky y su asistente Ondrej Novotny por España: L’Olleria, fábrica de vidrio de La Mediterránea.

Martin Janecky

Martin Janecký (born February 29, 1980) began working with glass at the age of thirteen at his father’s factory in the Czech Republic. After graduating from the Glass School in Nový Bor, he gained experiences in South Africa, Sweden, the Netherlands, and mainly in the US, where he studied at the Pilchuck Glass School under Richard Royal and William Morris.

CAT // Martin Janecký (nascut el 29 de febrer de 1980) va començar a treballar el vidre a l’edat de tretze anys a la fàbrica del seu pare a la República Txeca. Després de graduar-se de l’Escola de Vidre en Nový Bor, va adquirir experiències a Sud-àfrica, Suècia, els Països Baixos i principalment als Estats Units, on va estudiar a l’Escola de Vidre Pilchuck amb Richard Royal i William Morris.

ES // Martin Janecký (nacido el 29 de febrero de 1980) comenzó a trabajar el vidrio a la edad de trece años en la fábrica de su padre en la República Checa. Después de graduarse de la Escuela de Vidrio en Nový Bor, adquirió experiencias en Sudáfrica, Suecia, los Países Bajos y principalmente en los Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de Vidrio Pilchuck con Richard Royal y William Morris.

Associació Catalana de les Arts del Vidre

The Catalan Association of Glass Arts is a non-profit organization that wants to bring together all artisans and professional artists in the world of glass. The glassmaking tradition in Catalonia is long, and therefore we inherit a particular way of seeing and living glass; it is part of our identity. That is why we want to give glass work, in any of its aspects, the importance it really has. 

CAT // L’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és una entitat sense ànim de lucre que vol reunir a tots els artesans, artesanes i artistes professionals del món del vidre. La tradició vidriera a Catalunya és llarga, i per tant, som hereus d’una forma particular de veure i viure el vidre; forma part de la nostra identitat. És per això que volem donar al treball en vidre, en qualsevol de les seves vessants, la importància que realment té.

 

ES // La Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir a todos los artesanos, artesanas y artistas profesionales del mundo del vidrio. La tradición vidriera en Cataluña es larga, y por tanto, somos herederos de una forma particular de ver y vivir el vidrio; forma parte de nuestra identidad. Por eso queremos dar al trabajo en vidrio, en cualquiera de sus vertientes, la importancia que realmente tiene.