Martin Janecky in Barcelona

SYNOPSIS // Audiovisual piece that summarizes the visit of the glass artist Martin Janecky, on November 22, 2015. Meeting of glassmakers organized by the ACAV (Associació Catalana de les Arts del Vidre).

SINOPSI // Peça audiovisual que resumeix la visita de l’artista del vidre Martin Janecky, el passat 22 de Novembre de 2015. Trobada de vidriers organitzada per l’ACAV (Associació Catalana de les Arts del Vidre).

SINOPSIS // Pieza audiovisual que resume la visita del artista del vidrio Martin Janecky, el pasado 22 de Noviembre de 2015. Encuentro de vidrieros organizado por la ACAV (Associació Catalana de les Arts del Vidre).

Martin Janecky

Martin Janecký (born February 29, 1980) began working with glass at the age of thirteen at his father’s factory in the Czech Republic. After graduating from the Glass School in Nový Bor, he gained experiences in South Africa, Sweden, the Netherlands, and mainly in the US, where he studied at the Pilchuck Glass School under Richard Royal and William Morris.

CAT // Martin Janecký (nascut el 29 de febrer de 1980) va començar a treballar el vidre a l’edat de tretze anys a la fàbrica del seu pare a la República Txeca. Després de graduar-se de l’Escola de Vidre en Nový Bor, va adquirir experiències a Sud-àfrica, Suècia, els Països Baixos i principalment als Estats Units, on va estudiar a l’Escola de Vidre Pilchuck amb Richard Royal i William Morris.

ES // Martin Janecký (nacido el 29 de febrero de 1980) comenzó a trabajar el vidrio a la edad de trece años en la fábrica de su padre en la República Checa. Después de graduarse de la Escuela de Vidrio en Nový Bor, adquirió experiencias en Sudáfrica, Suecia, los Países Bajos y principalmente en los Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de Vidrio Pilchuck con Richard Royal y William Morris.

Miguel Ángel Caro

With more than 20 years as a professional, trained at the Néstor Almendros Institute in the capital of Seville, this Andalusian has been living in Barcelona for almost 15 years.

In his beginnings (in addition to in different media) he has participated in large film productions, being a member of production and direction teams (Carlos contra el mundo, Relic Hunter, 007 Die Anoher Day …)

CAT // Amb més de 20 anys de professional, format a l’Institut Néstor Almendros de la capital sevillana, aquest andalús fa gairebé 15 anys que està establert a Barcelona.

Als seus inicis (a més de diferents mitjans de comunicació) ha participat en grans produccions cinematogràfiques, sent membre d’equips de producció i direcció (Carlos contra el mundo, Relic Hunter, 007 Die Anoher Day…)

 

ES // Con más de 20 años de profesional, formado en el Instituto Néstor Almendros de la capital hispalense, este andaluz lleva afincado casi 15 años en Barcelona.

En sus inicios (además de en diferentes medios de comunicación) ha participado en grandes producciones cinematográficas, siendo miembro de equipos de producción y dirección (Carlos contra el mundo, Relic Hunter, 007 Die Anoher Day…)