La Noche que Morí

SYNOPSIS// As a young man, Carlos felt a very strong attraction to death and spent hours in the cemetery trying to contact the afterlife, until one day he surprisingly succeeded. “The Night I Died” is a story of redemption, of how Jesus Christ can change darkness into light, slavery into freedom, and death into life.

SINOPSI // De jove, Carlos sentia una atracció molt forta cap a la mort i es passava hores al cementiri intentant contactar amb el més enllà, fins que un dia ho va aconseguir de manera sorprenent. “La Nit que vaig morir” és una història de redempció, de com Jesucrist pot canviar la foscor en llum, l’esclavatge en llibertat i la mort en vida.

SINOPSIS // De joven, Carlos sentía una atracción muy fuerte hacia la muerte y se pasaba horas en el cementerio intentando contactar con el más allá, hasta que un día lo consiguió de manera sorprendente. “La Noche que Morí”es una historia de redención, de cómo Jesucristo puede cambiar la oscuridad en luz, la esclavitud en libertad, y la muerte en vida.

Carlos Laborda

After 4 years of artistic training at the School of Arts in Palencia and 2 years of specific work in the Glass Workshop of the Cathedral of Palencia, Vidrieras Laborda was born. From this moment on, they began to develop their own quality work that has not stopped offering solutions with a high percentage of satisfaction, both technically and at the level of design and quality of the materials used.

CAT // Després de 4 anys de formació artística a l’Escola d’Arts de Palència i 2 anys de treball específic al Taller de Vidre de la Catedral de Palència, va ser quan va néixer Vidrieres Laborda. A partir d’aquest moment es va començar a desenvolupar un treball propi de qualitat que no ha parat d’oferir solucions amb un alt percentatge de satisfacció, tant tècnic com a nivell de disseny i qualitat dels materials utilitzats.

ES // Después de 4 años de formación artística en la Escuela de Artes de Palencia y 2 años de trabajo especifico en el Taller de Vidrio de la Catedral de Palencia, fue cuando nació Vidrieras Laborda. A partir de este momento se empezó a desarrollar un trabajo propio de calidad que no ha parado de ofrecer soluciones con un alto porcentaje de satisfacción, tanto técnico como a nivel de diseño y calidad de los materiales utilizados.

In the words of Jacob Bock, founder of Ontheredbox Films, “our job is to identify people who were changed by the message of the cross, centered on the person of Jesus Christ. Of the 52 provinces we already have fifteen chapters recorded and each month we release a new short film ”.

CAT // En paraules de Jacob Bock, fundador d’Ontheredbox Films, “la nostra feina consisteix a identificar persones que van ser canviades pel missatge de la creu, centrada en la persona de Jesucrist. De les 52 províncies ja en tenim quinze capítols gravats i cada mes estrenem un nou curtmetratge”.

ES // En palabras de Jacob Bock, fundador de Ontheredbox Films, “nuestro trabajo consiste en identificar a personas que fueron cambiadas por el mensaje de la cruz, centrada en la persona de Jesucristo. De las 52 provincias ya tenemos quince capítulos grabados y cada mes estrenamos un nuevo cortometraje”.