Katie Spiers – Irish Glass Artist

SYNOPSIS // Irish Glass Artist- Katie Spiers. Specialised in lamp working and painting on glass. Video- John Lyons.

SINOPSI // Irish Glass Artist- Katie Spiers. Specialised in lamp working and painting on glass. Video- John Lyons.

SINOPSIS // Irish Glass Artist- Katie Spiers. Specialised in lamp working and painting on glass. Video- John Lyons.

Katie Spiers

Katie Spiers is an Irish/Scottish artist brought up in Dublin, she has a strong sculptural background having worked in the Lambert Puppet Theatre for three years recreating puppets after a serious arson attack, the Bronze Fine Art Foundry and having studied Model Making in IADT, Institute of Art, Design and Technology.

A recent glass graduate of NCAD, National College of Art and Design, Dublin. Katie Spiers creates energetic sculptural lampwork pieces, inspired by the true freedom of birds, their delicate form, and the fragility of their existence.

Her work explores the themes of extinction, conflict, movement and conservation. Katie is passionate about natural flora and fauna of Ireland. Using the networking technique she mirrors use of line drawing creating a sense of movement and time in three dimensions. The fragility of the sculptures speaks to the pressures the modern world has exerted on the dwindling numbers of native birds in Ireland. The loose lines in the sculptures create shadows that suggest their disappearance.

CAT // Katie Spiers és una artista irlandesa/escocesa criada a Dublín, té una forta formació escultòrica després d’haver treballat al Lambert Puppet Theatre durant tres anys recreant titelles després d’un greu incendi incendiari, la Bronze Fine Art Foundry i haver estudiat Modelisme a l’IADT. Institut d’Art, Disseny i Tecnologia.

Un recent graduat en vidre de NCAD, National College of Art and Design, Dublín. Katie Spiers crea peces de llum escultòrics enèrgiques, inspirades en la veritable llibertat dels ocells, la seva forma delicada i la fragilitat de la seva existència.

El seu treball explora els temes de l’extinció, el conflicte, el moviment i la conservació. Katie és una apassionada de la flora i la fauna naturals d’Irlanda. Utilitzant la tècnica de la xarxa, reflecteix l’ús del dibuix de línies creant una sensació de moviment i temps en tres dimensions. La fragilitat de les escultures parla de les pressions que el món modern ha exercit sobre el nombre cada cop més reduït d’aus natives a Irlanda. Les línies soltes de les escultures creen ombres que suggereixen la seva desaparició.

ES // Katie Spiers es una artista irlandesa / escocesa criada en Dublín, tiene una sólida formación escultórica después de haber trabajado en el Lambert Puppet Theatre durante tres años recreando títeres después de un grave incendio provocado, Bronze Fine Art Foundry y haber estudiado Model Making en IADT. Instituto de Arte, Diseño y Tecnología.

Recién graduado en vidrio de NCAD, National College of Art and Design, Dublín. Katie Spires crea enérgicas piezas escultóricas de lampwork, inspiradas en la verdadera libertad de las aves, su forma delicada y la fragilidad de su existencia.

Su trabajo explora los temas de extinción, conflicto, movimiento y conservación. Katie es una apasionada de la flora y fauna natural de Irlanda. Utilizando la técnica de la creación de redes, refleja el uso del dibujo lineal creando una sensación de movimiento y tiempo en tres dimensiones. La fragilidad de las esculturas habla de las presiones que el mundo moderno ha ejercido sobre el número cada vez menor de aves nativas en Irlanda. Las líneas sueltas de las esculturas crean sombras que sugieren su desaparición.