GLASS

SYNOPSIS// GLASS is an audiovisual story that documents the design and elaboration of the little dancer89, a collectible figure made by Pròsper Riba, made of colored glass barlot and the result of research on geometric shapes in blown glass.

SINOPSI // GLASS és un relat audiovisual que documenta el disseny i elaboració del little dancer89, una figura col·leccionable feta per Pròsper Riba, elaborada en barlota de vidre de color i fruit de la recerca sobre formes geomètriques en vidre bufat.

SINOPSIS // GLASS es un relato audiovisual que documenta el diseño y elaboración del little dancer89, una figura coleccionable hecha por Pròsper Riba, elaborada en barlota de vidrio de color y fruto de la investigación sobre formas geométricas en vidrio soplado.

Pròsper Riba

The Glass Apprentice is the label of blown glass young designer Prósper Riba Vilardell. He dreamed of this label in the impressive Bohemian woods when he was immersed in an intensive learning process. The Project soon came true and it is from this label that he designs, makes and distributes his creations. 

CAT // The glass apprentice és la marca del jove dissenyador en vidre bufat, Pròsper Riba Vilardell. Hi va somiar en els imponents boscos de Bohèmia quan estava immers en un intens aprenentatge. El projecte es feu realitat molt aviat i és des d’aquesta marca que dissenya, realitza i distribueix les seves creacions. 

ES // The glass apprentice es la marca del joven diseñador en vidrio soplado Pròsper Riba Vilardell. Soñó con ella en los imponentes bosques de Bohemia cuando estaba inmerso en un intenso aprendizaje. El proyecto pronto se hizo realidad y desde esta marca diseña, realiza y distribuye sus creaciones.

Martí Cruz Cisquella

Raised on the stage and behind the scenes, he graduated as a sound engineer in Barcelona before moving to London to study sound design for film and documentary at SSR London. At the end, he began his career in audiovisual post-production at The Farm Group, where he worked as an editing assistant for programs and series on Sky, BBC and History Channel, among others.

CAT // Criat entre escenaris i bambolines de teatre, es va llicenciar com a enginyer de so a Barcelona abans de mudar-se a Londres per estudiar disseny de so per a cinema i documental a la SSR London. A l’acabar va començar la seva carrera en postproducció audiovisual a The Farm Group, on va treballar com a ajudant de muntatge per a programes i sèries de Sky, BBC i History Channel, entre altres. 

ES // Criado entre escenarios y bambalinas de teatro, se licenció como ingeniero de sonido en Barcelona antes de mudarse a Londres para estudiar diseño de sonido para cine y documental en la SSR London. Al acabar comenzó su carrera en postproducción audiovisual en The Farm Group, donde trabajó como ayudante de montaje para programas y series de Sky, BBC y History Channel, entre otras.