Colors from the depth

SYNOPSIS // Ana Laura is a glass artist. This video shows how she works in her studio. Pâte de verre is her favorite kiln glass technique. She loves to experiment, trying to find different ways of achieving this technique.

SINOPSI // Ana Laura és una artista de vidre. Aquest vídeo mostra com treballa al seu estudi. La pasta de vidre és la seva tècnica preferida de vidre al forn. Li encanta experimentar, intentant trobar diferents maneres d’aconseguir aquesta tècnica.

SINOPSIS // Ana Laura es artista del vidrio. Este video muestra cómo trabaja en su estudio. Pâte de verre es su técnica de vidrio al horno favorita. Le encanta experimentar, tratando de encontrar diferentes formas de lograr esta técnica.

Ana Laura Quintana

Ana Laura Quintana is an argentine interior designer who loves to materialize the pieces that she designs. Learning to restore antiques, she came across the glass, and since then is her way of expression.

Pâte de verre is her favorite kiln glass technique, because of its sculptural possibilities and the exact colour placement. But most of all because she likes to experiment with this technique trying to find different ways from the traditional one, to achieve the paste of glass pieces.

CAT // Ana Laura Quintana és una interiorista argentina a la qual li encanta materialitzar les peces que dissenya. Aprenent a restaurar antiguitats, es va trobar amb el vidre, i des de llavors és la seva forma d’expressió.

La pasta de vidre és la seva tècnica preferida de vidre al forn, per les seves possibilitats escultòriques i la col·locació exacta del color. Però sobretot perquè li agrada experimentar amb aquesta tècnica intentant trobar maneres diferents de la tradicional, per aconseguir la pasta de peces de vidre.

ES // Ana Laura Quintana es una diseñadora de interiores argentina a la que le encanta materializar las piezas que diseña. Aprendiendo a restaurar antigüedades, se topó con el cristal, y desde entonces es su forma de expresión.

Pâte de verre es su técnica de vidrio de horno favorita, debido a sus posibilidades escultóricas y la ubicación exacta del color. Pero sobre todo porque le gusta experimentar con esta técnica tratando de encontrar formas diferentes a la tradicional, para lograr la pasta de piezas de vidrio.