Campana de vidrio soplado

SYNOPSIS // The glass artist Ferran Collado shows us how he creates a glass bell.

SINOPSI // L’artista vidrier Ferran Collado ens mostra com crea una campana de vidre.

SINOPSIS // El artista vidriero Ferran Collado nos muestra como crea una campana de vidrio.

Ferran Collado

I have always known that I wanted to dedicate myself to glass. As heir to a family with a great stained glass tradition dating back to 1920, I grew up among this material. Always self-taught, I have acquired much of the knowledge of the techniques that I use, from the hand of my father and my grandfather in the family workshop. I consider myself a versatile and self-taught artist, and a student of the different textures of glass. I like to mix different techniques that range from blown glass, artistic carving and handmade mirror silvering to the restoration of unique pieces in glass.

CAT // Sempre he sabut que em volia dedicar a l’vidre. Com a hereu d’una família de gran tradició vidriera que es remunta a l’any 1920, vaig créixer entre aquest material. Sempre autodidacta, he adquirit gran part de el coneixement de les tècniques que utilitzo, de la mà del meu pare i del meu avi al taller familiar. Em considero un artista polifacètic i autodidacta, i un estudiós de les diferents textures de l’vidre. En la meva m’agrada barrejar diferents tècniques que van des del vidre bufat, la talla artística i el platejat artesanal de miralls fins restauració de peces úniques en vidre.

ES // Siempre he sabido que me quería dedicar al vidrio. Como heredero de una familia de gran tradición vidriera que se remonta al año 1920, crecí entre este material. Siempre autodidacta, he adquirido gran parte del conocimiento de las técnicas que utilizo, de la mano de mi padre y de mi abuelo en el taller familiar. Me considero un artista polifacético y autodidacta, y un estudioso de las distintas texturas del vidrio. En mi me gusta mezclar diferentes técnicas que van desde el vidrio soplado, la talla artística y el plateado artesanal de espejos hasta restauración de piezas únicas en vidrio.